Skip to main content
 
 • About Us
 
Pope John Paul II Statue in Front of Head Office

ABOUT US

SERVING OUR COMMUNITIES IN ONTARIO SINCE 1945

 
 

We are St. Stanislaus - St. Casimir's Polish Parishes Credit Union Limited, which is an integral part of the social fabric of the Roman Catholic Parishes in the Polish Community throughout the province of Ontario, Canada.

Our Credit Union was founded on August 9, 1945. It was established by Oblate Fathers - Rev. S. Puchniak, OMI, Pastor of St. Stanislaus R.C. Parish in Toronto and Rev. M. Smith, OMI. The second office was set up in 1958 at St. Casimir's R.C. Parish in Toronto.

   ​​

We provide a full range of financial products and services to our individual and corporate members, that include an attractive selection of mortgages and investment products, electronic services via the Internet, Telephone, Mobile; ATMs THE EXCHANGE® Network, INTERAC DIRECT.

Our Credit Union also own and operate the Polish Studio TV program aired weekly every Saturday on the CityTV - largest independent television station in Canada, from 10:30 am to 11:30 am (North American Eastern Standard Time).

 

JUBILEUSZ 75-LECIA CREDIT UNION ŚW. STANISŁAWA I ŚW. KAZIMIERZA

Credit Union Św. Stanisława i Św. Kazimierza rozpoczęła działalność z chwilą otrzymania aktu uznania wydanego przez władze prowincji Ontario. Na tym tzw. „charterze” widnieje data 9 sierpnia 1945 roku. Każdego roku, w tym dniu, świętowana jest rocznica powstania Credit Union, a w bieżącym 2020 roku świętujemy Jubileusz 75-lecia.

Historia powstania Credit Union sięga lat czterdziestych XX wieku. Były to czasy bardzo trudne dla naszych rodaków osiadłych w Kanadzie, a tym bardziej dla emigrantów napływających po zakończonej wojnie. Ciężkie warunki gospodarcze, wraz z trudnościami urządzenia się, stwarzały poważny problem. W Toronto istniała jedna polska katolicka parafia pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, przy Denison Avenue. Ówczesny proboszcz tej parafii O. Stanisław Puchniak OMI, rozumiał doskonale ogrom problemów. Widząc jak jego rodacy i parafianie borykają się z trudnościami dnia codziennego, jak nie mogą znikąd otrzymać pomocy finansowej, postanowił założyć parafialną kasę pożyczkową. Przy pomocy wikarego O. Michała Smitha OMI, wraz z ufającą mu nieliczną grupą zapaleńców, porwał się na to wielkie dzieło.

W sierpniu 1945 roku parafialna Credit Union rozpoczęła swoją działalność. Biuro urządzono w budynku parafialnym przy kościele św. Stanisława Kostki. Kiedy w 1954 roku wykończony został kościół św. Kazimierza w Toronto, również i tam otwarto oddział Credit Union. Dzień 14 września 1974 roku niewątpliwie przeszedł do historii Polonii w Toronto, gdyż w tym dniu nastąpiło oficjalne otwarcie centrali Credit Union w pobliżu kościoła św. Kazimierza, przy 220 Roncesvalles Ave. W następnych latach otwierano oddziały Credit Union w innych miastach prowincji Ontario, w najważniejszych centrach osiedlania się Polonii.

Do Kanady przybywały rzesze polskich emigrantów, którzy nie tylko zabiegali o pożyczki, ale również składali w Credit Union swoje oszczędności. Szybko wzrastająca ilość członków stwarzała perspektywę pomyślnego rozwoju. Ważnym czynnikiem rozwoju była i jest współpraca z duchowieństwem polskich parafii w Ontario. Kolejnym czynnikiem powodzenia tej instytucji, to wszechstronność i wysiłek w kierunku oferowania korzystnych usług dla jej Członków. Polonii oferowany jest pełny zakres usług finansowych, z pożyczkami hipotecznymi w pierwszym rzędzie. Credit Union jest też patronem i hojnym sponsorem wielu akcji społeczno-kulturalno-oświatowych, w tym polskiego harcerstwa i polskich szkół.

Credit Union po dzień dzisiejszy cieszy się olbrzymim uznaniem i jest dumą całej Polonii, służąc znakomicie jej interesom i niosąc zawsze pomoc wszystkim potrzebującym. Członkowie Credit Union stają się niejako członkami szerokiej, otwartej rodziny. Łączy ich przynależność do polskich parafii oraz dążenie do zachowania i umacniania polskości.

Od 1987 roku Credit Union oferuje społeczności polonijnej program telewizyjny w języku polskim ‘Polish Studio’, znany dziś pod nazwą POLCU.TV, którego jest właścicielem i producentem. Program ten odbierany jest na sygnale kablowym w Kanadzie i dodatkowo przez internet na całym świecie. Program w swej szeroko rozbudowanej tematyce zawiera bieżące wiadomości z Polski, z życia Polonii i tematy o wątkach: historycznym, politycznym, kulturalnym i rozrywkowym.

Chlubnym osiągnięciem Credit Union jest rozbudowa platformy ideowej - wzajemnej pomocy. Spotykają się tu i owocnie działają, ludzie różnych zawodów, stanowisk i wieku. Harmonijna działalność, wspólnota dążeń i celów dała imponujące rezultaty. Jest to największa parafialna Credit Union na świecie.

Tylko lojalność i współpraca oparta na wzajemnym zrozumieniu i jedności mogła wydać tak obfite owoce.

 

Vision

To be the First Choice for fulfilling our members' needs relative to financial products.

Mission

Making a Difference by;

 • Providing an exceptional level of service to our members.
 • Actively participating and supporting our Polish community and Church.
 • Showcasing the exceptional quality and commitment of our employees.
 • Delivering strong, long term returns for our members.

Our Values

 • Ethics: integrity, honesty, and managing in an environment where fairness and trust are the cornerstones of our existence.
 • Respect: People are valued and appreciated for their contributions.
 • Teamwork: Working together is critical to our success.
 • Innovation: New ideas, suggestions are always welcomed and encouraged.
 • Excellence: High standards for service and employee development is expected.
 • Communication: Information is shared, transparent and delivered in a clear and timely manner.
 
 

St. Stanislaus - St. Casimir's Polish Parishes Credit Union Limited
Head Office
220 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario M6R 2L7
Tel. 416.537.2181 / Toll Free: 1.855.POLCU.CA
Fax. 416.537.5022 / www.polcu.ca